Π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ (FR. SERAPHIM ROSE): Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ

 images-7

http://gkiouzelis.wordpress.com

π. Σεραφείμ Ρόουζ (Fr. Seraphim Rose, California):

«Ὅταν ἀκούστηκε ἡ εἴδησι ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς κοιμήθηκε, φαινόταν ἀπίστευτη στούς ἀνθρώπους πού τόν γνώριζαν καί τόν ἀγαποῦσαν. Αὐτή ἡ ἄρνησι νά πιστέψουν τό γεγονός τῆς κοιμήσεώς του ἦταν περισσότερο ἀπό ἀντίδρασι, ἐπειδή δέν τό περίμεναν! Οἱ ἄνθρωποι πούἦταν κοντά του, εἶχαν ἀνεξήγητα διαμορφώσει τήν ἀντίληψι ὅτι αὐτός ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας, αὐτός ὁ Ἅγιος ἄνθρωπος, πούἦταν πάντοτε διαθέσιμος γιά αὐτούς καί γιά ὅλο τό ποίμνιό του, δέν θά ἔφευγε ποτέ ἀπό κοντά τους! Πίστευαν ὅτι ποτέ δέν θά ἐρχόταν ἡ στιγμή πού δέν θά μποροῦσαν νά τοῦ μιλήσουν, νά συζητήσουν μαζί του, νά πάρουν τή συμβουλή καί τήν παρηγοριά του. Ἡ πραγματικότητα, ὅμως, αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι, ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος πού ζεῖ πρέπει καί νά πεθάνη. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς ἔζησε ἔτσι στήν ἐπίγεια ζωή του, ὥστε ἦταν πάντοτε προετοιμασμένος γιά τήν πραγματικότητα αὐτή τοῦ θανάτου. Οἱ ἄλλοι περίμεναν ἀπό αὐτόν ὅτι γιά πολλά χρόνια ἀκόμα θά ὑπηρετοῦσε μέ καρποφόρα ἀποτελέσματα τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος, ὅμως, ἐπειδή εἶχε τό προορατικό χάρισμα, ἤδη ἑτοίμαζε τήν ἀναχώρησί του ἀπό τή ζωή, γνωρίζοντας τήν ἀκριβή ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του. Ὁ διευθυντής τοῦ ὀρφανοτροφείου, μέσα στό ὁποῖο διέμενε ὁ Ἄγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, εἶχε ἐκφράσει στό Βλαντίκα (=πάτερ, Γέροντας) τήν ἐπιθυμία νά διοργανώση μιά ἐπισκοπική συνάντησι, τήν ἄνοιξι τοῦ 1966. Καί ὁ Βλαντίκα χαρακτηριστικά τοῦ ἀπάντησε: “Δέν θά εἶμαι εδῶ τότε”. Τό Μάιο τοῦ 1966 μία γυναῖκα πού ἤξερε τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς 12 χρόνια -καί πού σύμφωνα μέ τόν Μητροπολίτη Φιλάρετο ἡ μαρτυρία της εἶναι ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης-, εἶχε ἀκούσει τόν ἴδιο τό Βλαντίκα νά λέη: “Σύντομα θά πεθάνω, στά τέλη τοῦ Ἰουνίου… ὄχι ὅμως στό San Francisco, ἀλλά στό Seattle”. Ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος μαρτυρεῖ γιά τόν ἀσυνήθιστο τρόπο πού τόν ἀποχαιρέτισε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ὅταν γύρισε στό San Francisco ἀπό τήν τελευταία συνεδρίασι τῆς Ἱεράς Συνόδου, στή Νέα Ὑόρκη. Μετά ἀπό τή συνηθισμένη δέησι, πρίν ξεκινήση τό ταξίδι του γιά τό Seattle ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ἀντί να ραντίση μέ ἁγιασμό τόν ἑαυτό του, ὅπως συνήθιζαν νά κάνουν οἱ Ἱεράρχες, ἔσκυψε βαθειά καί ζήτησε ἀπό τόν Μητροπολίτη Φιλάρετο νά τόν ραντίση αὐτός καί κατόπιν, ἀντί νά ἀσπασθῆ ὁ ἕνας τό χέρι τοῦ ἄλλου, ὅπως συνηθίζεται, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς πῆρε μέ σταθερότητα τό χέρι τοῦ Μητροπολίτη καί τό ἀσπάσθηκε ἀποσύροντας τό δικό του (περιοδ. Ορθόδοξη Ρωσία, τεῦχ. 18, 1966). Πάλι τό προηγούμενο βράδυ, πρίν ἀποχωρήση γιά τό Seattle καί τέσσερεις μόλις ἡμέρες πρίν ἀπό τό θάνατό του, ξάφνιασε ἕναν ἄνθρωπο ὅταν, τελειώνοντας τήν προσευχή πού ἔκαναν, τοῦ εἶπε “δέν θά ἀσπασθῆς ξανά τό χέρι μου!”. Ἦταν τά σημάδια πού ἔδειχναν ὅτι ἤξερε πώς ἦρθε ἡ ὥρα νά ἐμφανισθῆ ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι τό ποίμνιό του πλέον στό San Francisco δέν θά τόν ἔβλεπε ξανά ζωντανό. Στίς 2 Ἰουλίου τοῦ 1966, μετά ἀπό τή Θεία Λειτουργία, ἔμεινε προσευχόμενος στό Ἱερό γιά τρεῖς ὧρες. Στίς 3.55 μ.μ., στό μικρό δωμάτιο πού ἔμενε δίπλα στήν ἐκκλησία καί τό ὁποῖο ἀνῆκε στήν ἐνορία, χωρίς κανένα προηγούμενο σημάδι ἀσθενείας ἤ ὀδύνης, ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς. Κάποιοι ἄνθρωποι πού βρίσκονταν ἐκεῖ ἄκουσαν ἕνα θόρυβο στό κελλί του, ἔτρεξαν καί τόν εἶδαν νά ἔχη πέσει ἀπό τήν καρέκλα πού καθόταν. Τόν σήκωσαν καί τόν κάθησαν πάλι σέ αὐτήν, ἐκεῖ πού εἰρηνικά ἄφησε τήν τελευταία του πνοή, ἀκριβῶς κάτω ἀπό τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Κούρσκ. Ἀκόμη καί στό θάνατο, μιμήθηκε τόν προστάτη του Ἄγιο Ἰωάννη τοῦ Τομπόλσκ.

Τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς ἀναπαύεται στόν ὑπόγειο χῶρο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ San Francisco τῆς California στίς ΗΠΑ, ἐκεῖ πού ἔχει ἀνοίξει ἕνα νέο κεφάλαιο στήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ ἁγίου ἀνθρώπου. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, πού εἶχε πεῖ στά πνευματικά του τέκνα νά τόν θεωροῦν ζωντανό μετά τό θάνατό του καί νά τόν ἐπισκέπτονται στόν τάφο του λέγοντάς του ὅ,τι ὑπάρχει μέσα στήν καρδιά τους, ἔτσι καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μᾶς ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἀκούει αὐτούς πού τιμοῦν τή μνήμη του. Λίγο καιρό μετά ἀπό τήν κοίμησί του, κάποιος παλαιός μαθητής του, ὁ π. Ἀμβρόσιος, τόν εἶδε σέ ὄνειρο ἤ σέ ὅραμα, δέν μποροῦσε νά διακρίνη σέ τί ἀπό τά δύο, ντυμένο μέ πασχαλινά ἄμφια, ἐκπέμποντας φῶς καί χαμογελώντας νά θυμιάζη στόν Καθεδρικό Ναό ὅπου τόν εὐλόγησε καί ἀναφώνησε μόνο μία λέξι: “Χαρά!”.

Πρίν περάσουν σαράντα ἡμέρες ἀπό τήν κοίμησί του, ὁ π. Κωνσταντίνος, ὁ ὁποῖος ἦταν γιά μεγάλο διάστημα διάκονος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς καί τώρα πλέον ἱερέας, -πού τελευταῖα ἦταν θυμωμένος μέ τόν Ἅγιο καί ἀμφισβητοῦσε τήν ἁγιότητά του-, τόν εἶδε σέ ὄνειρο λουσμένο μέ ἀκτίνες φωτός γύρω ἀπό τό κεφάλι του, τόσο λαμπερές, πού δέν μποροῦσε νά τίς ἀντικρύση. Πάρα πολοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν δῆ τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς σέ σημαδιακά ὄνειρα μέ κάποια σημασία ἤ κάποιο μήνυμα γι’ αὐτούς. Κάποιοι ἄλλοι βεβαιώνουν ὅτι τούς ἔχει χαρίσει πολύ μεγάλη βοήθεια. Τό ἐκκλησάκι πού φιλοξενεῖ τό ἅγιο λείψανό του ἔχει γίνει μάρτυρας πολλῶν τέτοιων ἀνθρώπων πού κλαῖνε, ἐξομολογοῦνται, παρακαλοῦν καί δέονται ἐγκάρδια. Ἡ διευθύντρια τοῦ ἱδρύματος “Ὁ Ἅγιος Τύχων Ζαντόνσκ”, ἀφοσιωμένη φίλη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς, Μαρία Σχακμάτοβα, εἶδε ἕνα ἀξιοσημείωτο ὄνειρο. Εἶδε πλῆθος ἀνθρώπων νά κουβαλοῦν τό φέρετρο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς μέσα στό Ναό τοῦ Ἁγίου Τύχωνος. Ὁ Ἅγιος τότε ζωντάνεψε, σηκώθηκε καί πῆγε στήν Ὡραία Πύλη καί εὐλογώντας τόν κόσμο, τούς εἶπε: “παρόλο πού ἔχω πεθάνει, εἶμαι ζωντανός!”.

Εἶναι πάντως ἀκόμα νωρίς γιά νά κατανοήσουμε τό γεγονός, πῶς ἐμεῖς οἱ χλιαροί στήν πίστι καί ἁμαρτωλοί πού ζοῦμε σέ αὐτόν τόν αἰῶνα, γίναμε μάρτυρες ἑνός τόσο θαυμαστοῦ φαινομένου -τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου ἑνός ἁγίου! Εἶναι σάν νά ἔχουν ἐπιστρέψει στή γῆ τά πρῶτα Χριστιανικά χρόνια, εἶναι σάν δεῖγμα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, χθές καί σήμερον, ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνες! (Ἑβρ 13, 8)».

Εὐγένιος Ρόουζ, 1966 (Ὁ μετέπειτα ἱερομόναχος π. Seraphim Rose)

ΠΗΓΗ:

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ὁ Θαυματουργός

ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Φωκίδος

Τρίκορφο 2009

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s