Λίγα λόγια για τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς

http://orthodoksa-istologia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Flowers From Africa

____20110701_1544035297

Λίγα λόγια για τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς

«Ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ στήν Ἀλάσκα, ἀνέλαβε μετά τόν Ἐπίσκοπο Σάββα, νά συγκεντρώση τό ὑλικό σχετικά μέ τό βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καί πάμπολλοι ἄνθρωποι, ἀπό διάφορες ἐθνικότητες, ἐπικοινώνησαν μέ τήν Ἀδελφότητα αὐτή καί πρόσθεσαν τήν προσωπική τους μαρτυρία, ξεχωριστά ὁ καθένας, παρόλο πού δέν γνώριζαν προσωπικά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς. Οἱ διηγήσεις τους μαρτυροῦν τήν ὅλο καί αὐξανόμενη εὐλάβεια γι’ αὐτόν τό μεγάλο  θαυματουργό τῶν καιρῶν μας καί πιστοποιοῦν τή δυναμική του μεσιτεία στίς ἀνάγκες καί στίς δοκιμασίες τους. Ἕνα ἀπό τά πιό συγκινητικά καί ἐντυπωσικακά χαρακτηριστικά τοῦ Ἁγ. Ἰωάνννη Μαξίμοβιτς, εἶναι πολύ ἁπλά ἡ παρουσία του ἀνάμεσά μας, ἀκόμα καί τώρα πού δέν ὑπάρχει πιά στή γῆ. Εἶναι ὁλοφάνερο, ὅπως εἶπε καί ἕνας ἀπό τούς Ἱεράρχες τήν ἡμέρα τῆς κηδείας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς, ὅτι δέν εἶναι νεκρός, ἀλλά ζωντανός καί ὅτι μέ κάθε τρόπο, ἀποκαλύπτει τόν ἑαυτό του σέ ὅποιον πιστεύει στήν ἁγιότητά του.

Πολλές ἀπό τίς μαρτυρίες πού ἀκολουθοῦν, καταγράφουν ἐκπληκτικά θαύματα, πού ἔκανε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, εἴτε ἐν ζωῇ, εἴτε μετά τήν κοίμησί του. Καί ἄλλες καταγράφουν σχετικά “μικρές” ἐνδείξεις ὅτι οἱ πιστοί ἄνθρωποι τόν ἐπικαλοῦνται σάν ἅγιο καί ὅτι ἐκεῖνος τούς ἀπαντᾶ στίς προσευχές τους, τούς ἐπισκέπτεται, τούς ἐμφανίζεται μπροστά τους καί τούς ἐμπνέει στό δρόμο τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἁγιότητος τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτές οἱ μαρτυρίες συγκεντρωμένες μαζί, φτιάχνουν μιά φωτεινή καί ἐλκυστική εἰκόνα τῆς Ὀρθόδοξης ἁγιοτητος. Εἶναι μιά εἰκόνα πού παρουσιάζεται ἀπό ὅλες τίς  πλευρές, μέσα ἀπό τή σκοπιά ἀνθρώπων μέ διαφορετικό ἐπίπεδο, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό τήν ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς τους δέν μποροῦν νά κρύψουν τήν ἀγάπη τους καί τήν ἐμπιστοσύνη τους γιά τόν Ἄγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς. Οἱ ἐκδότες ἔχουν τήν στενή ἐπαφή μέ τούς μάρτυρες αὐτῶν τῶν θαυμάτων κι ἔτσι παίρνουν πάνω τους ὅλη τήν εὐθύνη γιά τήν ἀλήθεια αὐτῶν τῶν μαρτυριῶν. Οἱ πρῶτες ἑπτά μαρτυρίες συγκεντρώθηκαν ἀπό τήν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, λίγα χρόνια μετά τήν κοίμησι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καί εἲναι καταγραφές θαυμάτων πού σχετίζονται μέ τόν τάφο του. Τό θαῦμα πού περιγράφεται στή μαρτυρία 8, συνέβη σέ μιά οἰκογένεια, καθώς γύριζε ἀπό τόν τάφο τοῦ Ἁγίου . Οἱ μαρτυρίες τῶν θαυμάτων  ἀπό  τό 9 ὥς τό 16 εἶναι ἀπό τό τελευταῖο κεφάλαιο τῆς βιογραφίας τοῦ Ἀγίου στά ρωσικά, τό ὁποῖο ἔγραψε ὁ Ἐπίσκοπος Σάββας καί ἐξέδωσε ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ τό 1976, κατά τήν ἐπέτειο τῶν 10 χρόνων ἀπό τήν κοίμησί τοῦ Ἁγίου. Τά θαύματα 7-100 συμπεριλαμβάνουν ἄλλες μαρτυρίες πού συνέλεξε ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί πολλά ἀπό τά ὁποια ἔχουν ἀναφερθῆ στίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ Orthodox Word. Ἀκόμα καί αὐτή τή στιγμή, τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς συνεχίζουν νά καταγράφονται».

ΠΗΓΗ:

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ὁ Θαυματουργός

ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Φωκίδος

Τρίκορφο 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s