Μιχαήλ Νεντέλσκυ, Νότια Dakota, ΗΠΑ: Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς σταματάει ένα μεγάλο ελάφι

http://animalsofmyheart.wordpress.com

ANIMALS OF MY HEART

339969-svetik

johnww

Μιχαήλ Νεντέλσκυ, Νότια Dakota, ΗΠΑ:

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς σταματάει ένα μεγάλο ελάφι

«Οἱ φωτογραφίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς ἔφθάσαν ἀκριβῶς τή στιγμή πού ἀναχωρήσαμε ἀπό τήν Εὐρώπη. Ἤμασταν λίγο καχύποπτοι, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀσφάλεια τῶν ἀεροπλάνων, τῶν αὐτοκινήτων, τῶν λεωφορείων καί τῶν τραίνων καί ἐμπιστευθήκαμε τή βοήθεια περισσότερο τοῦ πολιταξιδευμένου Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς. Γι’ αὐτό χαρήκαμε ἰδιαίτερα πού θά μπορούσαμε νά πάρουμε τή φωτογραφία του μαζί μας, στά ταξίδια μας.

Ἔνας φίλος μας, ὁ Μ., μᾶς διηγήθηκε τή θαυματουργική του διάσωσι ἀπό αὐτοκινητιστικό δυστύχημα πού τοῦ ἔκανε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς. Ὀ Μ. ὁδηγοῦσε τό αὐτοκίνητό του τή νύκτα κι ἔτρεχε μέ μεγάλη ταχύτητα, ὅταν ξαφνικά, πετάχτηκε μπροστά του ἕνα μεγαλόσωμο ἐλάφι ἀπό τό πλάϊ τοῦ δρόμου καί ὄρμησε πάνω στό αὐτοκίνητο! Αλλά πρίν τό ζῶο ἀγγίξει τό αὐτοκίνητο, ξαφνικά σταμάτησε καί τήν ἴδια στιγμή ὁ Μ. ἔνοιωσε ἐνστικτωδῶς τήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς».

Μιχαήλ Νεντέλσκυ

25 Ἰανουαρίου 1974

Νότια Dakota, ΗΠΑ

Πηγή:

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ὁ Θαυματουργός

ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Φωκίδος

Τρίκορφο 2009

Λίγα λόγια για τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς

http://orthodoksa-istologia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Flowers From Africa

____20110701_1544035297

Λίγα λόγια για τα θαύματα του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς

«Ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ στήν Ἀλάσκα, ἀνέλαβε μετά τόν Ἐπίσκοπο Σάββα, νά συγκεντρώση τό ὑλικό σχετικά μέ τό βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καί πάμπολλοι ἄνθρωποι, ἀπό διάφορες ἐθνικότητες, ἐπικοινώνησαν μέ τήν Ἀδελφότητα αὐτή καί πρόσθεσαν τήν προσωπική τους μαρτυρία, ξεχωριστά ὁ καθένας, παρόλο πού δέν γνώριζαν προσωπικά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς. Οἱ διηγήσεις τους μαρτυροῦν τήν ὅλο καί αὐξανόμενη εὐλάβεια γι’ αὐτόν τό μεγάλο  θαυματουργό τῶν καιρῶν μας καί πιστοποιοῦν τή δυναμική του μεσιτεία στίς ἀνάγκες καί στίς δοκιμασίες τους. Ἕνα ἀπό τά πιό συγκινητικά καί ἐντυπωσικακά χαρακτηριστικά τοῦ Ἁγ. Ἰωάνννη Μαξίμοβιτς, εἶναι πολύ ἁπλά ἡ παρουσία του ἀνάμεσά μας, ἀκόμα καί τώρα πού δέν ὑπάρχει πιά στή γῆ. Εἶναι ὁλοφάνερο, ὅπως εἶπε καί ἕνας ἀπό τούς Ἱεράρχες τήν ἡμέρα τῆς κηδείας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς, ὅτι δέν εἶναι νεκρός, ἀλλά ζωντανός καί ὅτι μέ κάθε τρόπο, ἀποκαλύπτει τόν ἑαυτό του σέ ὅποιον πιστεύει στήν ἁγιότητά του.

Πολλές ἀπό τίς μαρτυρίες πού ἀκολουθοῦν, καταγράφουν ἐκπληκτικά θαύματα, πού ἔκανε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, εἴτε ἐν ζωῇ, εἴτε μετά τήν κοίμησί του. Καί ἄλλες καταγράφουν σχετικά “μικρές” ἐνδείξεις ὅτι οἱ πιστοί ἄνθρωποι τόν ἐπικαλοῦνται σάν ἅγιο καί ὅτι ἐκεῖνος τούς ἀπαντᾶ στίς προσευχές τους, τούς ἐπισκέπτεται, τούς ἐμφανίζεται μπροστά τους καί τούς ἐμπνέει στό δρόμο τῆς ταπεινώσεως καί τῆς ἁγιότητος τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτές οἱ μαρτυρίες συγκεντρωμένες μαζί, φτιάχνουν μιά φωτεινή καί ἐλκυστική εἰκόνα τῆς Ὀρθόδοξης ἁγιοτητος. Εἶναι μιά εἰκόνα πού παρουσιάζεται ἀπό ὅλες τίς  πλευρές, μέσα ἀπό τή σκοπιά ἀνθρώπων μέ διαφορετικό ἐπίπεδο, οἱ ὁποῖοι μέσα ἀπό τήν ἁπλότητα τῆς καρδιᾶς τους δέν μποροῦν νά κρύψουν τήν ἀγάπη τους καί τήν ἐμπιστοσύνη τους γιά τόν Ἄγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς. Οἱ ἐκδότες ἔχουν τήν στενή ἐπαφή μέ τούς μάρτυρες αὐτῶν τῶν θαυμάτων κι ἔτσι παίρνουν πάνω τους ὅλη τήν εὐθύνη γιά τήν ἀλήθεια αὐτῶν τῶν μαρτυριῶν. Οἱ πρῶτες ἑπτά μαρτυρίες συγκεντρώθηκαν ἀπό τήν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ, λίγα χρόνια μετά τήν κοίμησι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς καί εἲναι καταγραφές θαυμάτων πού σχετίζονται μέ τόν τάφο του. Τό θαῦμα πού περιγράφεται στή μαρτυρία 8, συνέβη σέ μιά οἰκογένεια, καθώς γύριζε ἀπό τόν τάφο τοῦ Ἁγίου . Οἱ μαρτυρίες τῶν θαυμάτων  ἀπό  τό 9 ὥς τό 16 εἶναι ἀπό τό τελευταῖο κεφάλαιο τῆς βιογραφίας τοῦ Ἀγίου στά ρωσικά, τό ὁποῖο ἔγραψε ὁ Ἐπίσκοπος Σάββας καί ἐξέδωσε ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ τό 1976, κατά τήν ἐπέτειο τῶν 10 χρόνων ἀπό τήν κοίμησί τοῦ Ἁγίου. Τά θαύματα 7-100 συμπεριλαμβάνουν ἄλλες μαρτυρίες πού συνέλεξε ἡ Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καί πολλά ἀπό τά ὁποια ἔχουν ἀναφερθῆ στίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ Orthodox Word. Ἀκόμα καί αὐτή τή στιγμή, τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς συνεχίζουν νά καταγράφονται».

ΠΗΓΗ:

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ὁ Θαυματουργός

ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Φωκίδος

Τρίκορφο 2009

 Η Κοίμηση του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς (+1966) – π. Seraphim Rose, ΗΠΑ (+1982)

7c69b0049dedc8fe9d934943c5346a36.jpg

292547.x.jpg

Η Κοίμηση του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς (+1966)

π. Seraphim Rose, ΗΠΑ (+1982)

π. Seraphim Rose, ΗΠΑ:

«Ὅταν ἀκούστηκε ἡ εἴδησι ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς κοιμήθηκε, φαινόταν ἀπίστευτη στούς ἀνθρώπους πού τόν γνώριζαν καί τόν ἀγαποῦσαν. Αὐτή ἡ ἄρνησι νά πιστέψουν τό γεγονός τῆς κοιμήσεώς του ἦταν περισσότερο ἀπό ἀντίδρασι, ἐπειδή δέν τό περίμεναν! Οἱ ἄνθρωποι πούἦταν κοντά του, εἶχαν ἀνεξήγητα διαμορφώσει τήν ἀντίληψι ὅτι αὐτός ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας, αὐτός ὁ Ἅγιος ἄνθρωπος, πούἦταν πάντοτε διαθέσιμος γιά αὐτούς καί γιά ὅλο τό ποίμνιό του, δέν θά ἔφευγε ποτέ ἀπό κοντά τους! Πίστευαν ὅτι ποτέ δέν θά ἐρχόταν ἡ στιγμή πού δέν θά μποροῦσαν νά τοῦ μιλήσουν, νά συζητήσουν μαζί του, νά πάρουν τή συμβουλή καί τήν παρηγοριά του. Ἡ πραγματικότητα, ὅμως, αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι, ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος πού ζεῖ πρέπει καί νά πεθάνη. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς ἔζησε ἔτσι στήν ἐπίγεια ζωή του, ὥστε ἦταν πάντοτε προετοιμασμένος γιά τήν πραγματικότητα αὐτή τοῦ θανάτου. Οἱ ἄλλοι περίμεναν ἀπό αὐτόν ὅτι γιά πολλά χρόνια ἀκόμα θά ὑπηρετοῦσε μέ καρποφόρα ἀποτελέσματα τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἴδιος, ὅμως, ἐπειδή εἶχε τό προορατικό χάρισμα, ἤδη ἑτοίμαζε τήν ἀναχώρησί του ἀπό τή ζωή, γνωρίζοντας τήν ἀκριβή ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του. Ὁ διευθυντής τοῦ ὀρφανοτροφείου, μέσα στό ὁποῖο διέμενε ὁ Ἄγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, εἶχε ἐκφράσει στό Βλαντίκα (=πάτερ, Γέροντας) τήν ἐπιθυμία νά διοργανώση μιά ἐπισκοπική συνάντησι, τήν ἄνοιξι τοῦ 1966. Καί ὁ Βλαντίκα χαρακτηριστικά τοῦ ἀπάντησε: “Δέν θά εἶμαι εδῶ τότε”. Τό Μάιο τοῦ 1966 μία γυναῖκα πού ἤξερε τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς 12 χρόνια -καί πού σύμφωνα μέ τόν Μητροπολίτη Φιλάρετο ἡ μαρτυρία της εἶναι ἀπολύτου ἐμπιστοσύνης-, εἶχε ἀκούσει τόν ἴδιο τό Βλαντίκα νά λέη: “Σύντομα θά πεθάνω, στά τέλη τοῦ Ἰουνίου… ὄχι ὅμως στό San Francisco, ἀλλά στό Seattle”. Ὁ ἴδιος ὁ Μητροπολίτης Φιλάρετος μαρτυρεῖ γιά τόν ἀσυνήθιστο τρόπο πού τόν ἀποχαιρέτισε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ὅταν γύρισε στό San Francisco ἀπό τήν τελευταία συνεδρίασι τῆς Ἱεράς Συνόδου, στή Νέα Ὑόρκη. Μετά ἀπό τή συνηθισμένη δέησι, πρίν ξεκινήση τό ταξίδι του γιά τό Seattle ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, ἀντί να ραντίση μέ ἁγιασμό τόν ἑαυτό του, ὅπως συνήθιζαν νά κάνουν οἱ Ἱεράρχες, ἔσκυψε βαθειά καί ζήτησε ἀπό τόν Μητροπολίτη Φιλάρετο νά τόν ραντίση αὐτός καί κατόπιν, ἀντί νά ἀσπασθῆ ὁ ἕνας τό χέρι τοῦ ἄλλου, ὅπως συνηθίζεται, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς πῆρε μέ σταθερότητα τό χέρι τοῦ Μητροπολίτη καί τό ἀσπάσθηκε ἀποσύροντας τό δικό του (περιοδ. Ορθόδοξη Ρωσία, τεῦχ. 18, 1966). Πάλι τό προηγούμενο βράδυ, πρίν ἀποχωρήση γιά τό Seattle καί τέσσερεις μόλις ἡμέρες πρίν ἀπό τό θάνατό του, ξάφνιασε ἕναν ἄνθρωπο ὅταν, τελειώνοντας τήν προσευχή πού ἔκαναν, τοῦ εἶπε “δέν θά ἀσπασθῆς ξανά τό χέρι μου!”. Ἦταν τά σημάδια πού ἔδειχναν ὅτι ἤξερε πώς ἦρθε ἡ ὥρα νά ἐμφανισθῆ ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ καί ὅτι τό ποίμνιό του πλέον στό San Francisco δέν θά τόν ἔβλεπε ξανά ζωντανό. Στίς 2 Ἰουλίου τοῦ 1966, μετά ἀπό τή Θεία Λειτουργία, ἔμεινε προσευχόμενος στό Ἱερό γιά τρεῖς ὧρες. Στίς 3.55 μ.μ., στό μικρό δωμάτιο πού ἔμενε δίπλα στήν ἐκκλησία καί τό ὁποῖο ἀνῆκε στήν ἐνορία, χωρίς κανένα προηγούμενο σημάδι ἀσθενείας ἤ ὀδύνης, ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς. Κάποιοι ἄνθρωποι πού βρίσκονταν ἐκεῖ ἄκουσαν ἕνα θόρυβο στό κελλί του, ἔτρεξαν καί τόν εἶδαν νά ἔχη πέσει ἀπό τήν καρέκλα πού καθόταν. Τόν σήκωσαν καί τόν κάθησαν πάλι σέ αὐτήν, ἐκεῖ πού εἰρηνικά ἄφησε τήν τελευταία του πνοή, ἀκριβῶς κάτω ἀπό τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Κούρσκ. Ἀκόμη καί στό θάνατο, μιμήθηκε τόν προστάτη του Ἄγιο Ἰωάννη τοῦ Τομπόλσκ.

Τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς ἀναπαύεται στόν ὑπόγειο χῶρο τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ San Francisco τῆς California στίς ΗΠΑ, ἐκεῖ πού ἔχει ἀνοίξει ἕνα νέο κεφάλαιο στήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ ἁγίου ἀνθρώπου. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, πού εἶχε πεῖ στά πνευματικά του τέκνα νά τόν θεωροῦν ζωντανό μετά τό θάνατό του καί νά τόν ἐπισκέπτονται στόν τάφο του λέγοντάς του ὅ,τι ὑπάρχει μέσα στήν καρδιά τους, ἔτσι καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης μᾶς ἔχει ἀποδείξει ὅτι ἀκούει αὐτούς πού τιμοῦν τή μνήμη του. Λίγο καιρό μετά ἀπό τήν κοίμησί του, κάποιος παλαιός μαθητής του, ὁ π. Ἀμβρόσιος, τόν εἶδε σέ ὄνειρο ἤ σέ ὅραμα, δέν μποροῦσε νά διακρίνη σέ τί ἀπό τά δύο, ντυμένο μέ πασχαλινά ἄμφια, ἐκπέμποντας φῶς καί χαμογελώντας νά θυμιάζη στόν Καθεδρικό Ναό ὅπου τόν εὐλόγησε καί ἀναφώνησε μόνο μία λέξι: “Χαρά!”.

Πρίν περάσουν σαράντα ἡμέρες ἀπό τήν κοίμησί του, ὁ π. Κωνσταντίνος, ὁ ὁποῖος ἦταν γιά μεγάλο διάστημα διάκονος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς καί τώρα πλέον ἱερέας, -πού τελευταῖα ἦταν θυμωμένος μέ τόν Ἅγιο καί ἀμφισβητοῦσε τήν ἁγιότητά του-, τόν εἶδε σέ ὄνειρο λουσμένο μέ ἀκτίνες φωτός γύρω ἀπό τό κεφάλι του, τόσο λαμπερές, πού δέν μποροῦσε νά τίς ἀντικρύση. Πάρα πολοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν δῆ τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς σέ σημαδιακά ὄνειρα μέ κάποια σημασία ἤ κάποιο μήνυμα γι’ αὐτούς. Κάποιοι ἄλλοι βεβαιώνουν ὅτι τούς ἔχει χαρίσει πολύ μεγάλη βοήθεια. Τό ἐκκλησάκι πού φιλοξενεῖ τό ἅγιο λείψανό του ἔχει γίνει μάρτυρας πολλῶν τέτοιων ἀνθρώπων πού κλαῖνε, ἐξομολογοῦνται, παρακαλοῦν καί δέονται ἐγκάρδια. Ἡ διευθύντρια τοῦ ἱδρύματος “Ὁ Ἅγιος Τύχων Ζαντόνσκ”, ἀφοσιωμένη φίλη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς, Μαρία Σχακμάτοβα, εἶδε ἕνα ἀξιοσημείωτο ὄνειρο. Εἶδε πλῆθος ἀνθρώπων νά κουβαλοῦν τό φέρετρο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς μέσα στό Ναό τοῦ Ἁγίου Τύχωνος. Ὁ Ἅγιος τότε ζωντάνεψε, σηκώθηκε καί πῆγε στήν Ὡραία Πύλη καί εὐλογώντας τόν κόσμο, τούς εἶπε: “παρόλο πού ἔχω πεθάνει, εἶμαι ζωντανός!”.

Εἶναι πάντως ἀκόμα νωρίς γιά νά κατανοήσουμε τό γεγονός, πῶς ἐμεῖς οἱ χλιαροί στήν πίστι καί ἁμαρτωλοί πού ζοῦμε σέ αὐτόν τόν αἰῶνα, γίναμε μάρτυρες ἑνός τόσο θαυμαστοῦ φαινομένου -τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου ἑνός ἁγίου! Εἶναι σάν νά ἔχουν ἐπιστρέψει στή γῆ τά πρῶτα Χριστιανικά χρόνια, εἶναι σάν δεῖγμα ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, χθές καί σήμερον, ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνες! (Ἑβρ 13, 8)».

Εὐγένιος Ρόουζ, 1966 (Ὁ μετέπειτα ἱερομόναχος π. Seraphim Rose)

Πηγή:

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ὁ Θαυματουργός

ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Φωκίδος

Τρίκορφο 2009

Ταμάρα Χίρτ, Ontario, Καναδάς: Θεραπεία καρκίνου από τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς

http://canadaofmyheart.wordpress.com

CANADA OF MY HEART

thanhhuong-160317100325-mountain

images-1

images

Ταμάρα Χίρτ, Ontario, Καναδάς:

Θεραπεία καρκίνου από τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς

«Γιά τόν Ἅγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς ξέρω μονάχα ὅσα γράφονται στό περιοδικό σας. (Ἀναφέρεται στήν Ἀδελφότητα τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ τῆς Ἀλάσκα πού ἐκδίδει τό περιοδικό Orthodox Word). Τόν περασμένο χρόνο, μετά τήν 20η Ὀκτωβρίου, ἡ μητέρα μου βρισκόταν στό νοσοκομεῖο μέ ὀξύ πόνο στό στομάχι. Ἤμουν πολύ ἀναστατωμένη, φοβούμενη μήπως εἶχε καρκίνο. Καί τότε, τό βράδυ ἀκριβῶς πρίν μοῦ ἀνακοινώσουν οἱ γιατροί τά ἀποτελέσματα ἀπό τίς ἐξετάσεις της, εἶδα ἕνα ὄνειρο: πολλοί ἄνθρωποι στέκονταν γύρω ἀπό μία μεγάλη, λευκή ἐκκλησία μέ ρωσικούς τρούλους. Ἕνας γέροντας, ντυμένος στά λευκά καί κρατώντας τή ράβδο του, βγῆκε ἀπό τήν ἐκκλησία, διέσχισε τό δρόμο καί ἦρθε κατευθείαν μπροστά σέ ἐμένα καί τή μητέρα μου. Ὅταν μᾶς πλησίασε τόν ἀναγνώρισα ἀπό τίς φωτογραφίες: Ἦταν ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς! Εὐλόγησε ἐμένα καί τή μητέρα μου καί τότε ἀμέσως ξύπνησα. Δέν ἀνησυχοῦσα πιά γιά τή μητέρα μου. Πράγματι, τά ἀποτελέσματα ἔδειχναν ὅτι ἔπασχε ἀπό ἔλκος στομάχου, τό ὁποῖο γρήγορα θεραπεύτηκε. Ἀπό τότε σκέφτομαι συχνά τόν Ἅγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς!».

Ταμάρα Χίρτ

25 Ἰουλίου 1975

Σάρνια, Ontario, Καναδάς

Πηγή:

Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἐπίσκοπος Σαγγάης καί Σάν Φρανσίσκο, ὁ Θαυματουργός

ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Φωκίδος

Τρίκορφο 2009